Overblijf

Overblijven
Op De Vliermeent organiseren wij het overblijf in eigen beheer.

Tussen de middag hebben de kinderen een uur pauze. In de klas eten de kinderen met de leerkracht. Voor het buitenspelen maken we gebruik van Het Talentenhuis, de sportieve pauze. Op deze wijze hebben de leerkrachten een half uur pauze. Het Talentenhuis zorgt voor medewerkers die allemaal een achtergrond in het bewegen hebben. De sportkracht is afgestudeerd of volgt een opleiding aan de HALO, MBO Sport en Bewegen of is bewezen bekwaam in het geven van sportlessen. De kinderen kunnen kiezen uit verschillende zones waar ze een activiteit kunnen doen. Natuurlijk is er ook een chillzone waar kinderen lekker niks kunnen doen. Tijdens het buitenspelen staat er ook altijd een medewerker van de school buiten.

Kosten
Voor de periode dat wij in onze tijdelijke gebouwen zitten, vragen wij de ouders een vrijwillige bijdrage voor de overblijf. Omdat ook deze manier van overblijf organiseren geld kost. Wij vragen een bijdrage van 10,00 per maand. Voor een schooljaar gaan we uit van 10 maanden. Dit is niet helemaal kostendekkend, maar tijdens de uithuisplaatsing van de school willen wij graag de ouders tegemoetkomen. De factuur krijgt u in uw mail. We gebruiken hiervoor Wiscollect.

Zodra we teruggaan naar ons eigen gebouw, zullen we de kosten aanpassen.

crossmenu