Ziekmelden 

Wilt u bij ziekte van uw kind, dit voor 08.45 uur doorgeven? Dat kan via het contact formulier op deze pagina.

Zodra uw kind beter is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen, wordt voor huiswerk gezorgd.

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd neemt de school contact op met de ouders. Is onze conclusie dat het niet verantwoord is uw kind op school te houden (bijv. omdat het koorts heeft) dan verwachten we van ouders dat ze hun kind komen ophalen.

crossmenu