Plezierig leren voor de toekomst

Christelijke basisschool De Vliermeent, opgericht in 1930, is gevestigd in een prachtig oud gebouw voorzien van de modernste middelen in de Vruchtenbuurt van Den Haag. Op deze site krijgt u de gelegenheid de school te leren kennen. Ook vindt u hier alle informatie rondom de groepen, het onderwijskundig concept en belangrijke data.

 

 

Samen leren voor het leven

Op De Vliermeent bieden wij onze leerlingen een breed aanbod van leeractiviteiten zodat ze hun talenten en mogelijkheden ontdekken en ontwikkelen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Wij zorgen hiermee voor de ontwikkeling van onze leerlingen tot (sociaal) competente burgers die van betekenis zijn voor de samenleving. Wij streven naar betrokkenheid van ouders bij de schoolontwikkeling van hun kinderen.

Zorg voor onze leerlingen

Op school stimuleren we kinderen en dagen ze uit om steeds iets nieuws te ontdekken. Ook als de ontwikkeling wat minder vanzelfsprekend verloopt, bieden we hulp. Kinderen die zich sneller ontwikkelen, bieden we meer uitdagende opdrachten en verdieping.

Meer over ons onderwijs

In de onderbouw, bij onze peuters
en kleuters, is ons onderwijs gericht
op spelend ontwikkelen. We bieden de kinderen uitdaging vanuit de speelhoeken en
door de thema’s. In de groepen 3 mondt
dit spelend ontwikkelen uit in speelse
activiteiten binnen een circuit, maar zijn
er voornamelijk ‘s ochtends ook klassikale
instructiemomenten.

crossmenu