Welkom op onze school

Het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden heet u en uw kind(eren) van harte welkom op CBS De Vliermeent. Ouders die hun kind aan de zorg van het team van deze school toevertrouwen maken een goede keuze. Natascha Nieuwenhuizen is als directeur verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op ‘De Vliermeent’.

Basisschool 2-12

Onze school is een Basisschool 2-12, een school voor kinderen van 2,5 tot en met
12 jaar. Dit betekent dat onze peuterschool ook echt bij de school hoort. De directeur van de school is ook verantwoordelijk voor de peuterschool. De peutergroepen vormen samen met de groepen 1 en 2 één onderbouw. In alle peuter- en kleutergroepen werken de pedagogisch medewerkers en leerkrachten daarom volgens dezelfde pedagogische visie en gebruiken zij hetzelfde lesprogramma.
Zij zorgen voor een vloeiende doorgaande leerlijn, en dat is goed voor een evenwichtige ontwikkeling van de kinderen. Vanzelfsprekend gaan de pedagogisch medewerkers en de leerkrachten uit de onderbouw uit van het spelend leren, dat is immers dé manier waarop jonge kinderen zich ontwikkelen.

Brede buurtschool

Kinderen leren de hele dag door. Op school gebeurt dat op een doelgerichte en professionele manier, maar ook thuis en in hun vrije tijd ontwikkelen kinderen zich. Die ontwikkeling van kinderen verloopt evenwichtiger als er samenwerking is tussen school en ouders, en tussen school en andere organisaties in de buurt. Daarom streeft De Vliermeent ernaar een Brede buurtschool te worden. Wij werken samen met organisaties in de buurt, kinderopvang etc. We willen de leefwereld van onze leerlingen verrijken en bijdragen aan hun talentontwikkeling. In onze schoolgids kunt u lezen welke concrete activiteiten we voor onze leerlingen en ouders aanbieden in samenwerking met die organisaties

Creatieve vakken

Ook voor tekenen, handvaardigheid en muziek worden leerplannen gebruikt. Vanaf groep 3 besteden we zo’n drie uur per week aan deze vakken. Deze vakken brengen evenwicht in het lesprogramma. Niet alleen het leren heeft nadruk, ook de creatieve vorming. In de groepen 1 en 2 is de creatieve vorming geïntegreerd in het totale programma.

Kunstmagneetschool

Kunst en cultuur zijn goed voor de ontplooiing van het kind. Het verrijkt hun leven. Kunst zet aan het denken en geeft kinderen een frisse blik op de wereld om hen heen. Daarom vinden we het op De Vliermeent belangrijk om aandacht te besteden aan kunst en cultuur.

Sinds 2007 zijn we een Kunstmagneetschool. Dat betekent dat we lessen in de disciplines dans, drama en muziek geïntegreerd hebben in het lesprogramma. Daarbij krijgen alle leerlingen volgens rooster les in de genoemde disciplines van vakdocenten van het KOO (voorheen Koorenhuis).

crossmenu