Interne Begeleiding

De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende en begeleidende taken. Zij helpt leerkrachten en ouders met hulpvragen over kinderen en voert ook gesprekken met ouders en leerkracht over het kind.Vaak is het zo dat wanneer de leerkracht een hulpvraag heeft, de IB’er dit dan gaat onderzoeken en kijkt wat een passende oplossing is.

De IB’er houdt zich ook bezig met handelingsplannen en het leerlingvolgsysteem.Soms is de IB’er tegelijk coach; dan helpt zij leerkrachten met beter klassenmanagement en didactisch en pedagogisch handelen. In dat geval legt de IB’er klassenbezoeken af en voert daar gesprekken over.

Op De Vliermeent hebben wij twee intern begeleiders. Zij werken nauw samen en zorgen ervoor dat zij goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die er zijn op het gebied van de leerlingenzorg.

Meten is weten

Remedial Teaching

Remedial teaching is extra uitleg en ondersteuning aan kinderen die leermoeilijkheden of andere problemen (zoals faalangst) hebben. Remedial teaching kan individueel of in kleine groepjes. De leerkracht die deze hulp geeft, heet een remedial teacher.

 

De RT-er probeert eerst een beeld te krijgen van het probleem aan de hand van een gesprek met de leerkracht, toetsen en/of observaties. Het handelingsplan wordt opgesteld door de leerkracht.

 

De intern begeleider heeft nauw contact met de groepsleerkracht en de remedial teacher. Twee keer per jaar vindt er een groepsbespreking plaats. Hierbij wordt er besproken hoe het pedagogisch en didactisch klimaat in de groep is. Leerlingen die extra zorg nodig hebben worden besproken en deze leerlingen blijven tussentijds in het vizier.

 

Het volgen van de leerling

Op De Vliermeent volgen wij de leerlingen op verschillende manieren.

Bij de kleuters (groep 1 en 2) werken wij met BOSOS. Dit is een observatiesysteem waarin wij de ontwikkeling van de kinderen op verschillende gebieden volgen en noteren. De observaties worden tweemaal per jaar met de ouders besproken.

Vanaf groep 3 maken de kinderen verschillende toetsen. Naast alle methodegebonden toetsen, maken wij ook gebruik van Cito toetsen. Twee keer per jaar maakt uw kind verschillende Cito toetsen.  De resultaten van deze toetsen en de resultaten van de  methodegebonden toetsen worden gebruikt om de ontwikkeling van uw kind te volgen op didactisch gebied. Daarnaast volgen wij ook de sociaal- emotionele ontwikkeling van uw kind. Tijdens het rapportgesprek wordt deze ontwikkelingen ook met u als ouder besproken.

 

 

Externe Partijen

Mocht er meer nodig zijn voor uw kind, dan kunnen we gebruik maken van een aantal vaste externe partijen. Hierbij kunt u denken aan Jeugdzorg, GGD (gemeentelijke gezondheidsdienst), SMW (schoolmaatschappelijk werk), schoolarts, adviseur SPPOH (Stichting Primair Passend Onderwijs), enz.

 

De SMW-er is Vanessa Warffemius en zij is op een vaste dag op school. Als school kunnen wij vragen om haar hulp, na toestemming van ouders. U kunt als ouders zelf ook contact met haar opnemen: v.warffemius@smw-basisschool.nl / 0639431544, werkdagen: maandag t/m donderdag.

 

Vanuit SPPOH is onze adviseur Renee Reints, r.reints@sppoh.nl / 06-33584628.  Zij staat ons met raad en daad bij als er meer nodig is voor een leerling en biedt ons hulp bij het aanvragen van arrangementen.

 

Intern begeleiders

Sanne Mans, zij begeleidt de peuters, groep 1/2 D en E en van groep 3 t/m 8 alle B groepen.

Aanwezig: maandag t/m donderdag smans@scoh.nl / 06-25077148

Arianne de Vries, zij begeleidt groep 1/2 A, B en C en van groep 3 t/m 8 alle A groepen

Aanwezig: maandag t/m donderdag advries@scoh.nl / 06-237786420

crossmenu