Missie en visie

De Vliermeent is een moderne, open basisschool. We willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. Ons motto luidt dan ook: Plezierig leren voor de toekomst.

Onze vier kernwaarden onderstrepen onze overtuigingen: 

Plezier

Ieder kind gaat met plezier naar school en heeft plezier in het leren op school. Het gebouw is gezellig aangekleed, de leerkrachten zijn open en we vieren diverse activiteiten met elkaar. We prikkelen de betrokkenheid van de ouders en treden hen positief en met open vizier tegemoet. 

Veiligheid

Duidelijke schoolregels worden consequent nageleefd. Iedereen gaat respectvol met elkaar om en iedereen wordt op respectvolle manier aangesproken. Ieder kind mag zijn wie het is. Vanuit een veilige omgeving kunnen onze leerlingen zich ontwikkelen. 

Kennis-
overdracht en talent-
ontwikkeling 

Alles staat in het teken van het lerende kind. Wij houden intern overleg en analyseren de resultaten. Wij laten de kinderen kennis maken met sport, kunst, cultuur, muziek en techniek. 

Vertrouwen en respect

Wij doen wat wij zeggen en komen afspraken na. Wij spreken ons respectvol uit naar iedereen met wie wij contact hebben. Ons gedrag en onze houding straalt vertrouwen uit. Ons leerkrachtgedrag is voorspelbaar. Wij geven complimenten om prestaties te vieren en gedrag te bevorderen. 

crossmenu