Christelijke Identiteit

Wij zijn een open christelijke school, alle kinderen zijn welkom. Op onze school geven wij de christelijke identiteit vorm door onder andere de lessen uit Kind op Maandag en de vieringen met Kerst en Pasen.

Respecteren grondslag

Wij verwachten dat de ouders en hun kinderen gedurende de jaren dat de kinderen op school zijn de christelijke grondslag zullen respecteren en ondersteunen. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken wij met u de wederzijdse verwachtingen. Ouders dienen zich te realiseren wat de consequenties zijn van hun keuze voor onze school. Dit geldt voor de waarneembare uitingen van de christelijke identiteit, zoals godsdienstles, bidden, zingen, vieringen. Het geldt ook voor de minder waarneembare uitingen. Hierbij denken we aan de wijze waarop leerkrachten, leerlingen en ouders met elkaar omgaan.

We willen duidelijk zijn over onze normen en waarden. U mag ons daarop aanspreken, net zo als wij ouders en leerlingen daarop zullen aanspreken. Verder kan de school op basis van haar schoolidentiteit bepaalde keuzes maken als het gaat om lesmethoden en boeken en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan. Van ouders verwachten we dat zij de vermelde zaken zullen respecteren en dat hun kind(eren) aan alle activiteiten volledig zullen deelnemen.

crossmenu