‘De ware vrijheid luistert naar wetten’

Dit schreef de dichter Jacques Perk ooit. En zo is het maar net. Daarom hebben we op CBS De Vliermeent een aantal regels met elkaar afgesproken.

Voor de kinderen

 • Op tijd op school komen;
 • Goed gedrag wordt op prijs gesteld;
 • Schelden, ruzie zoeken en vechten keuren we af;
 • Wie ver weg woont, mag op de fiets komen;
 • Via de poort komen alle fietsen in de fietsenstalling te staan.
 • NIET FIETSEN OP DE SCHOOLPLEINEN!
  Niet voetballen op het schoolplein direct voor of na schooltijd (de momenten dat de kinderen naar school gebracht of van school gehaald worden);
 • Geen snoep mee naar school;
 • Huiswerk in een tas meenemen;
 • Als de bel gaat rustig in de rij naar binnen;
 • Geen skateboards mee naar school i.v.m. kans op blessures.

Voor de ouders

 • Buiten wachten tot de school uitgaat (gr. 3 t/m 8);
 • Kinderen niet onnodig thuishouden;
 • In geval van ziekte of afwezigheid van uw kind voor 08.45 uur afmelden (telefonisch of via www.vliermeent.nl);
 • Niet roken in de school en op de schoolpleinen;
 • Geen honden in de school en op de pleinen;
 • Niet buiten de schoolvakanties met vakantie gaan (zie ook 4.8);
 • Niet fietsen op de schoolpleinen;
 • Veilig en volgens de regels uw auto parkeren voor de school;
 • Rekening houden met de verkeersbrigadiers.

Kleding-
voorschriften

In het voorjaar van 2003 is vastgesteld, dat er ten aanzien van gedragingen van leerkrachten en leerlingen, waaronder het dragen van kleding de volgende criteria worden gehanteerd op de scholen van de SCOH. Kleding mag niet expliciet refereren aan een andere godsdienstige overtuiging dan de protestants-christelijke. Kleding mag geen statement zijn dat in verband gebracht kan worden met discriminatie op ras, kleur, geaardheid, sexe of politieke overtuiging.

crossmenu