Kalender 2021-2022

Vakanties en studiedagen 2021 - 2022

Op dit moment zijn de volgende belangrijke data in het lopende schooljaar bekend. Eventuele wijzigingen en aanvullingen geven we zo snel mogelijk door via het Vrijdagnieuws, deze website of via tussentijdse circulaires/mailings. In het Vrijdagnieuws worden ook wekelijks de data van de vakanties vermeld. Vrij van school buiten de vakanties is NIET toegestaan. Alle aanvragen voor luxe verlof moet de school doorgeven aan de Leerplichtambtenaar. Daarnaast zal het Bureau Leerplicht door steekproefcontroles hierop toezien.

Alle belangrijke data

Dinsdag 30 aug. - Eerste schooldag

Dinsdag 7 sept. - Informatieavond groep 1 t/m 4, Mari Andriessenerf

Woensdag 8 sept. - Informatieavond groep 5 t/m 8, Den Helderstraat

Maandag 20 sept. - Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 21 sept. - Prinsjesdag, alle leerlingen vrij

Woensdag 6 okt. - Start Kinderboekenweek, thema: Worden wat je wil

Woensdag 13 okt. - Atletiekdag groep 5 t/m 8

Vrijdag 15 okt. - Afsluiting Kinderboekenweek

18 t/m 22 okt. - Herfstvakantie

Donderdag 28 okt. - Informatieavond groep 7 en 8

Woensdag 17 nov. - Studiedag, alle leerlingen vrij

Dinsdag 22 nov. - Voortgangsgesprekken

Woensdag 23 nov. - Voortgangsgesprekken

Donderdag 24 nov. - Voortgangsgesprekken

Vrijdag 3 dec. - Sinterklaasviering - Groep 1 t/m 4 om12.15 uur vrij - Groep 5 t/m 8 om12.45 uur vrij

Dinsdag 7 dec. - Adviesgesprekken groep 8

Woensdag 8 dec. - Adviesgesprekken groep 8

Donderdag 9 dec. - Adviesgesprekken groep 8

Maandag 20 dec. - Kerstknutsel maken

Woensdag 22 dec. - Kerstviering

Donderdag 23 dec. - Kerstviering

Vrijdag 24 dec. - Start Kerstvakantie - Groep 1 t/m 4: 12.15 uur vrij - Groep 5 t/m 8: 12.45 uur vrij

27 dec. t/m 8 jan. ’22 - Kerstvakantie

Donderdag 24 febr. - Rapport mee

Vrijdag 25 febr. - Studiedag, alle leerlingen vrij

28 feb. t/m 4 mrt. - Voorjaarsvakantie

Dinsdag 8 mrt. - Rapportgesprekken

Woensdag 9 mrt. - Rapportgesprekken

Donderdag 10 mrt. - Rapportgesprekken

Woensdag 30 mrt. - Studiedag, alle leerlingen vrij

Donderdag 14 apr. - Paasviering

Vrijdag 15 apr. - Goede Vrijdag, alle leerlingen vrij

Maandag 18 apr. - Tweede Paasdag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 22 apr. - Koningsspelen/ schoolreis

25 apr. t/m 6 mei - Meivakantie

Donderdag 26 mei - Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Vrijdag 27 mei - Dag na Hemelvaart, alle leerlingen vrij

Maandag 6 juni - Tweede Pinksterdag, alle leerlingen vrij

Ma 7 t/m vr 10 juni -Kamp groep 8

Woensdag 15 juni - Sportdag groep 1 t/m 4

Vrijdag 17 juni - Studiedag, alle leerlingen vrij

Woensdag 22 juni - Sportdag groep 5 t/m 8

Maandag 27 juni - Groep 2 krijgt eindrapport mee

Woensdag 29 juni - Eindgesprekken groep 2

Vrijdag 1 juli - Groep 3 t/m 7 krijgt rapport mee

Maandag 4 juli - Afscheid groep 8

Donderdag 7 juli - School of vrij i.v.m. de verhuizing

Vrijdag 8 juli School - (12.15 uur /12.45 uur) of vrij i.v.m. de verhuizing

Ma 11 juli t/m vr. 19 aug. - Zomervakantie

Vrije dagen en vakanties 2021-2022

 • Herfstvakantie 18 t/m 22 okt. 2021
 • Kerstvakantie 27 dec. 2021 t/m 8 jan. 2022
 • Voorjaarsvakantie 28 feb. t/m 4 mrt. 2022
 • Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag) 25 apr. t/m 6 mei 2022
 • Hemelvaart 26 en 27 mei 2022
 • Tweede Pinksterdag 6 juni 2022
 • indien vernieuwbouw klaar is:              verhuisdagen 7 en 8 juli 2022
 • Zomervakantie 11 juli t/m 19 aug. 2022

Studiedagen

Er zijn dit jaar geen margedagen meer.

Daarvoor in de plaats is een aantal studiedagen gepland waarop ALLE leerlingen vrij zijn.

Deze studiedagen vallen op:

 • maandag  20 sept. 2021
 • woensdag 17 nov. 2021
 • vrijdag 25 febr. 2022
 • woensdag 30 maart 2022
 • vrijdag 17 juni 2022
crossmenu