Kalender

Vakanties en studiedagen 2022 - 2023

Op dit moment zijn de volgende belangrijke data in het lopende schooljaar bekend. Eventuele wijzigingen en aanvullingen geven we zo snel mogelijk door via het Vrijdagnieuws, Parro, deze website of via tussentijdse circulaires/mailings. In het Vrijdagnieuws worden ook wekelijks de data van de vakanties vermeld. Vrij van school buiten de vakanties is NIET toegestaan. Alle aanvragen voor luxe verlof moet de school doorgeven aan de Leerplichtambtenaar. Daarnaast zal het Bureau Leerplicht door steekproefcontroles hierop toezien.

Vrije dagen en vakanties 2022-2023

 • 20-09-2022 Prinsjesdag
 • 24-10-2022 t/m 28-10-2022 Herfstvakantie
 • 26-12-2022 t/m 06-01-2023 Kerstvakantie
 • 27-02-2023 t/m 03-03-2023 Voorjaarsvakantie
 • 07-04-2023 t/m 10-04-2023 Goede Vrijdag en 2e Paasdag
 • 24-04-2023 t/m 05-05-2023 Meivakantie (incl. Koningsdag en Bevrijdingsdag)
 • 18-05-2023 t/m 19-05-2023 Hemelvaart
 • 29-05-2023 Tweede Pinksterdag
 • 10-07-2023 t/m 18-08-2023 Zomervakantie

Studiedagen

Er zijn geen margedagen meer.

Daarvoor in de plaats is een aantal studiedagen gepland waarop ALLE leerlingen vrij zijn.

Deze studiedagen vallen op:

 • Maandag 19 september 2022
 • Maandag 31 oktober 2022
 • Dinsdag 6 december 2022
 • Woensdag 1 februari 2023
 • Vrijdag 24 februari 2023
 • Dinsdag 11 april 2023
 • Vrijdag 16 juni 2023

 

crossmenu