Ziekmelden 

Wilt u bij ziekte van uw kind, dit voor 08.45 uur doorgeven?

Vanaf maandag 7 maart 2022 dient u dit te doen  via Parro.
Wanneer u uw kind absent meldt, krijgt u de keus uit een viertal redenen:
• Ziekmelding: U kunt aangeven wat er met uw kind aan de hand is.
• Bezoek dokter: Hierbij geeft u een eindtijd aan.
• Bezoek tandarts: Hierbij geeft u een eindtijd aan.
• Externe begeleiding: Hierbij geeft u een eindtijd aan.

De leerkrachten zetten Parro in de ochtend open en zien zo in één oogopslag wie er wanneer afwezig is en om welke reden.

Zodra uw kind beter is, wordt bekeken welke leerstof ingehaald moet worden. Als de ziekte langer duurt dan enkele dagen, wordt voor huiswerk gezorgd.

Als uw kind ziek wordt onder schooltijd neemt de school contact op met de ouders. Is onze conclusie dat het niet verantwoord is uw kind op school te houden (bijv. omdat het koorts heeft) dan verwachten we van ouders dat ze hun kind komen ophalen.

crossmenu