Ziekte van de groepsleerkracht

Van de groepsleerkracht: Het ziekteverzuim op onze school is gelukkig laag. Bij ziekte van een leerkracht komt er in principe een invalkracht. Wanneer er geen invalkracht beschikbaar is, wordt er intern een oplossing gezocht, bijv. door een groep te combineren, of kinderen van de zieke leerkracht over andere groepen te verdelen. Er worden in principe geen kinderen naar huis gestuurd.

De leerkrachten hebben recht op compensatieverlof. De groepen hebben daar vaste invalkrachten voor. Een enkele keer volgen leerkrachten een cursus onder schooltijd of hebben zij een dag buitengewoon verlof. Ook in dergelijke gevallen wordt de groep door een invalleerkracht overgenomen.

crossmenu