Privacybeleid

Op onze school gaan wij zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen. Dit is vastgelegd in het SCOH-privacyreglement ouders en leerlingen, dat terug te vinden is op www.scoh.nl. Hierin staat beschreven hoe we op school omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de (G)MR vastgesteld.

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. In het privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school de doelen zijn voor de registratie van persoonsgegevens. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders (zoals bij de inschrijving op onze school).

Daarnaast registreren pedagogisch medewerkers, leraren en ondersteunend personeel van SCOH gegevens over onze leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). Het leerlingdossier is een dossier dat de school bijhoudt over uw kind. Daarin worden onder meer de toets- en rapportgegevens vermeld.

Ook de uitslagen van speciale onderzoeken, een verslag van vergaderingen over uw kind of van gesprekken met u worden in het dossier opgenomen.

crossmenu