Voor ouders

Op deze pagina vindt u een link naar onze schoolgids en naar het School Ondersteuningsplan (SOP).

Meer informatie kunt u vinden door het menu “Voor ouders” in de menubalk te openen. Daar staan o.a. verwijzingen naar informatie over kennismaken en oriënteren, het aanmelden van nieuwe leerlingen, de Medenzeggenschapsraad en de Ouderraad. Ook is er een link naar het wekelijkse Vrijdagnieuws.

School Ondersteunings Profiel (SOP)

De ondersteuningsstructuur van de school is het systeem waarmee de school het onderwijs evalueert en de ontwikkeling van individuele leerlingen volgt, ook wel de zorgstructuur genoemd. Onderdeel hiervan is een team dat de uitvoering van de basisondersteuning en extra ondersteuning coördineert en stimuleert. Dit team geeft deze ondersteuning vorm samen met onder meer de leerling, de leerkracht(en), ouders, de adviseur passend onderwijs van het samenwerkingsverband, de schoolmaatschappelijk werker en andere deskundigen. In het schoolplan wordt beschreven wie en met welke expertise onderdeel is van die ondersteuningsstructuur en hoe dit zichtbaar wordt gemaakt voor de leerkrachten, ouders en leerlingen.

crossmenu