Aanmelden

De basisschool is belangrijk voor kinderen en voor ouders. Gedurende zo’n acht jaar wordt de weg van huis naar school en andersom vele keren afgelegd. In het begin met vader of moeder, later alleen. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uren toe aan de zorg van de juffen en meesters! Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Samen met de ouders speelt de school daarin een verantwoordelijke rol. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Deze website helpt u bij het kiezen van een school voor uw kind. U leest hier waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij, waar nodig, proberen de kwaliteit te verbeteren.

Uw kind is meer dan welkom

De Vliermeent is een moderne, open basisschool. We willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We hebben op onze school veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling. We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt. Door middel van deze uitgangspunten en vanuit onze protestants-christelijke identiteit willen we de kinderen een basis geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.

Kennismakingsgesprek en een rondleiding?

Uw kind aanmelden voor de basisschool

Als uw kind 4 jaar is, mag het naar school. Aanmelden kan vanaf 3 jaar. U ontvangt een brief en een aanmeldformulier van de gemeente Den Haag per post als uw kind bijna 3 jaar is. De procedure voor aanmelden van kinderen bij een basisschool in Den Haag verloopt in eerste instantie via de gemeente Den Haag.

Uitgebreide informatie over het kiezen van een basisschool, het aanmelden en inschrijven van uw kind, voorrangsregels en loting vindt u op de website scholenwijzer.denhaag.nl(externe link).
crossmenu