Aanmelden

De basisschool is belangrijk voor kinderen en voor ouders. Gedurende zo’n acht jaar wordt de weg van huis naar school en andersom vele keren afgelegd. In het begin met vader of moeder, later alleen. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind zo’n 8.000 uren toe aan de zorg van de juffen en meesters! Dat is een belangrijk deel van een kinderleven. Samen met de ouders speelt de school daarin een verantwoordelijke rol. Een basisschool kies je dan ook met zorg. Deze website helpt u bij het kiezen van een school voor uw kind. U leest hier waar wij voor staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij, waar nodig, proberen de kwaliteit te verbeteren.

Uw kind is meer dan welkom

De Vliermeent is een moderne, open basisschool. We willen dat uw kind heel veel leert en elke dag met plezier naar school gaat. We hebben op onze school veel aandacht voor de individuele mogelijkheden van ieder kind. Daarbij letten we niet alleen op de cognitieve ontwikkeling, maar ook op de sociaal-emotionele, de creatieve en de motorische ontwikkeling. We doen er alles aan om uit ieder kind te laten komen wat erin zit. We willen dat de kinderen iedere dag met plezier naar school gaan en op een fijne manier met elkaar omgaan en samen leren. Daartoe scheppen we een sfeer die veilig en vertrouwd is en waarbij ieder kind zich geaccepteerd voelt. We willen dat de kinderen zich mede verantwoordelijk voelen voor hetgeen zich op school en in de maatschappij afspeelt. Door middel van deze uitgangspunten en vanuit onze protestants-christelijke identiteit willen we de kinderen een basis geven, waar ze de rest van hun leven iets aan hebben.

Kennismakingsgesprek en een rondleiding?

Aanmelden groep 1

In het kwartaal waarin uw kind drie jaar wordt, krijgt u van de gemeente een ansichtkaart en het Aanmeldformulier voor Primair Onderwijs (PO) toegestuurd. Als uw kind drie jaar is, kunt u uw kind namelijk aanmelden bij een basisschool. Aanmelden voordat uw kind drie jaar is, is niet mogelijk. Wel kunt u eventueel aangeven belangstelling te hebben voor onze school.
Onze school heeft een ‘leerlingplafond’. Wij werken met een maximum aantal plaatsen, aanmeldperioden, voorrangsregels en loting, omdat wij vaak meer aanmeldingen krijgen dan dat er plaatsen beschikbaar zijn.
Als onze school uw eerste keuze is, dan is het belangrijk dat u uw kind aanmeldt in de juiste aanmeldperiode (klik hier voor het overzicht van de aanmeldperioden) en dat u meerdere scholen invult op het Aanmeldformulier. Op de ansichtkaart die u van de gemeente Den Haag ontvangt als uw kind bijna drie jaar is, staat meer informatie over de Haagse aanmeldprocedure. U kunt hiervoor ook de Scholenwijzer bezoeken.
Wij hanteren de volgende voorrangsregels:
1. Een broer of zus (ook halfbroer/halfzus/stiefbroer/stiefzus die bij u woont) zit al op onze school
2. U werkt zelf op onze school
3. Uw kind gaat naar de voorschoolse voorziening waarmee wij nauw samenwerken, namelijk Peuterschool De Vliermeent, De 2 Zonnetjes
4. Uw kind woont in het gebied dat de school heeft aangewezen als voorrangsgebied, namelijk De Vruchtenbuurt
Lever het Aanmeldformulier persoonlijk in bij de administratie van onze school (neem het identiteitsbewijs mee van uw kind.) Wij kijken uit naar uw aanmelding!
crossmenu