Mede- zeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (M.R.)geeft adviezen en neemt besluiten over onderwerpen die met het beleid van de school of het bestuur van de Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden te maken hebben. De M.R. hecht aan en stimuleert betrokkenheid van ouders bij de school.

Denk daarbij aan:

  • Vakantieregeling
  • Besteding van de ouderbijdrage
  • Inzet van personeel
  • Sollicitatie-procedures

 

De MR bestaat uit ouders en leerkrachten

De zittingsduur van MR-leden bedraagt normaal gesproken drie jaar. Jaarlijks kunnen MR-leden aftreden. Voor de plekken die vrijkomen wordt aan ouders en leerkrachten gevraagd zich kandidaat te stellen. Zijn er meer kandidaten dan vacatures, dan volgen er verkiezingen van de MR. In onderstaand overzicht vindt u een overzicht van de huidige samenstelling van de MR.

Oudergeleding MR
Joas Bijleveld – voorzitter
Suzanne Grinwis – secretaris
Rogier van Soest
Michiel Beute

Personeelsgeleding MR
Elleke vd Vegt, groep 6a
Desiree van Harmelen, groep 1-2e
Pascalle Bos, groep 5b en 7b
Annemieke de Ridder, groep 3a

Vragen of suggesties over de agenda?

Spreek ons aan of mail ons via mr@vliermeent.scoh.nl . De MR-vergaderingen zijn openbaar, u bent dus van harte welkom om als toehoorder deel te nemen aan de vergaderingen.

Na de vergadering verschijnt een kort verslag in het Vrijdagnieuws en de notulen staan, na goedkeuring, op de schoolsite. Het e-mailadres van de MR is : mr@vliermeent.scoh.nl

De vergaderdata in 2023 (aanvang 20.00 uur):

  • maandag 23 januari
  • maandag 20 maart
  • maandag 15 mei
  • maandag 26 juni

Jaarplan en jaarverslag MR

Jaarplan 2019-2020

Jaarverslag 2019-2020

====================

Jaarplan 2020-2021

Jaarverslag 2020-2021

====================

Jaarplan 2021-2022

Jaarverslag 2021-2022

====================

Jaarplan 2022-2023

 

crossmenu