Ouder- betrokkenheid 3.0

Op de Vliermeent werken we volgens de uitgangspunten van Ouderbetrokkenheid 3.0. Dit traject gaat over de samenwerking tussen ouders en school bij de schoolontwikkeling van de leerling. Omdat leerlingen er beter van worden! Verschillende wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat kinderen hogere prestaties leveren wanneer hun ouders en leraren samen steeds het beste voor hen zoeken. De leerlingen zitten beter in hun vel. Daarnaast heeft het een positief effect op het voorkomen van schooluitval en pesten. 

Ouderparticipatie

Ouders zijn op vele manieren actief in de school. Een moderne basisschool kan niet zonder. De medezeggenschapsraad en de ouderraad spelen een belangrijke rol in de school, maar ook andere ouders zijn actief betrokken bij veel activiteiten in en rond de school, voor en na schooltijd. Een paar voorbeelden:

  • hulp bij het gebruik van de computer;
  • hulp bij de luizencontrole;
  • het begeleiden van groepjes kinderen bij een excursie;
  • hulp bij sportactiviteiten;
  • het geven van gastlessen.

Elke groep heeft een klassenouder
De klassenouder is voor de leerkracht een aanspreekpunt voor praktische zaken of voor het verrichten van hand- en spandiensten. De klassenouder helpt de leerkracht bijvoorbeeld bij het vinden van hulpouders bij activiteiten of het aanleggen van een mailbestand van ouders. Bij alle vormen van hulp geldt dat het ondersteunend van aard is. Met andere woorden, de eindverantwoordelijkheid ligt altijd bij de betreffende leerkracht.

crossmenu